Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Vodafone Chat Kişisel Gizlilik Politikası

Bu kişisel gizlilik beyanında, Vodafone tarafından Zengin İletişim Servisleri (‘RCS’) adı verilen bir protokol üzerinden gelişmiş mobil iletişim deneyimi sunmak için gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti tanımlanmaktadır. Bu servis, Vodafone Chat uygulamalarımız veya cihaz üreticinizin kendi mesajlaşma uygulaması üzerinden sağlanır.  

Son güncelleme: [25 05 2018]

Hakkımızda

Vodafone Chat servisleri Vodafone Sales and Services Ltd. tarafından sağlanmaktadır.

Şirketimiz, Vodafone Grubu bünyesinde yer almaktadır.

Bu kişisel gizlilik politikasında:

·       “tarafımız/şirketimiz” ifadeleri, Vodafone Sales and Services Ltd. şirketi anlamına gelir.  

·       “üçüncü taraf”, tarafınız veya tarafımız dışındaki kişiler anlamına gelir ve

·       “Vodafone Grubu”,  Vodafone Group Plc ve Vodafone Group Plc’nin hisse sermayesinin %15’inden fazlasına sahip olduğu herhangi bir şirket veya başka kuruluş anlamına gelir. 

Vodafone Sales and Services Ltd. İngiltere ve Galler’de 06844137 tescil ve GB 569 95 32 77 vergi numarasıyla Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN adresinde kayıtlıdır.

Vodafone Sales and Services Ltd, Z1774497 sicil numarasıyla Bilgi Komisyonu Ofisi’ne (ICO) kayıtlıdır. 

İrtibat bilgilerimiz

Görüşleriniz bizim için önemlidir. Kişisel gizlilik politikamız hakkındaki sorularınızı customerdataquery@vodafone.com adresinden Veri Koruma Yetkilisine iletebilir veya bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bize doğrudan posta göndermek isterseniz, “Kişisel Gizlilik” ekibinin dikkatine diye belirterek Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN adresine gönderebilirsiniz.

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgiler

Hakkınızda topladığımız bilgiler

Vodafone Chat Uygulamaları Zengin İletişim Servisleri kapsamında sizinle ilgili işlediğimiz bilgi türleri şunlardır:

·         Sizi ve cihazınızı istenmeyen posta ve virüs gibi zararlı faaliyetlere karşı korumak için iletişim içerikleri otomatik olarak filtrelenerek bu tür faaliyetlerin tespit edilmesi ve cihazınıza ulaşmasının engellenmesi sağlanacaktır.

·         Aradığınız veya mesaj gönderdiğiniz numaralar ve çağrı süresi gibi bağlantı bilgileri;

·         IP adresiniz üzerinden konumunuz (veya ‘konum paylaş’ özelliği ile GPS konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz);

·         Kullanıcı adı ve parola gibi kimlik bilgileri;

·         IMEI numaranız, telefon numaranız ve cihaz türünüz gibi cihaz bilgileriniz;

·         Uygulama, kayıtlı kişilerinize mesaj gönderebilmeniz veya bu kişileri arayabilmeniz için adres defterinize erişim izni isteyecektir;

·         Uygulama ayrıca dosya transferi için kameranıza ve cihazınızın depolama alanına erişim izni isteyecektir;

·         Gönderen ve alıcı numaraları, dosya türü, isim ve uzunluk gibi mesaj ve dosya transferi trafik verileri ve

·         Mesajı ilk gönderdiğinizde alıcının müsait olmaması durumunda mesajlarınızın (dosya veya metinler gibi) içeriği 7 güne kadar saklanır. 

Ayrıca ürün ve servislerimizi kullanımınıza dair aşağıdakiler gibi bilgileri toplayacağız:

·         Aldığınız hizmetin seviyesi – örneğin, şebeke hizmetlerimizi veya diğer hizmetlerimizi etkileyebilecek şebeke veya hizmet aksaklıkları ve diğer olaylar;

·         Hizmetlerimizi kullanımıza dair detaylar – örneğin, cihazınızın kullandığı veri miktarını görebiliyor ve buna istinaden veri paketlerimizin yeterli olup olmadığını değerlendirebiliyoruz ve

·         Ayrıca deneyiminizi iyleştirmek ve aksaklıkları gidermek için müşterilerimizin Uygulama kullanımlarına dair analitik bilgileri isimsiz olarak topluyoruz.

Kişisel bilgilerinizin toplandığı durumlar

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda topluyoruz:

·         Uygulamalarla etkileşime girdiğinizde;

·         Mesaj veya dosya gönderdiğinizde veya

·         Arama yaptığınızda

Vodafone kişisel verilerinizi işlerken aşağıdakileri esas alır:

1.        Sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi veya yeni bir sözleşme yapılması ve taleplerinize istinaden aksiyon alınması. Örneğin, mesaj ve dosya gönderebilmeniz ve arama yapabilmeniz için şebeke trafik verilerinizi işlememiz gerekir.  

2.        Vodafone’un meşru iş menfaatleri. Örneğin, usulsüzlükleri önleme, şebeke ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlama, doğrudan pazarlama faaliyetleri ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla. Verilerinizi bu hukuki çerçevede işlediğimiz durumlarda, iş menfaatlerimizi değerlendirerek bunların haklarınızı ihlal etmediğinden emin oluruz. İlaveten, bazı durumlarda bu bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmakadır. Daha fazla bilgi için bu politikanın “Haklarınız” bölümüne göz atın.

3.         Yasal bir yükümlülüğü yerine getirme. Örneğin sıkı kurum içi politika (saklama süreleri gibi) ve prosedürlere konu olan muhasebe ve vergi yükümlülükleri ve sağlanacak hukuki desteğin kapsamını belirleyen verilerinizin kullanımını kısıtlama hakkınız veya

4.        Verdiğiniz onay. Vodafone’un başka bir hukuki temele dayanarak hareket etmediği durumlarda geçerlidir. Onay her zaman ayrıca dikkatinize sunulur ve dilediğiniz zaman onayınızı geri alabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi hangi kapsamda kullanıyoruz?

Hizmet sunma

Verilerinizi size Vodafone Chat servislerini sunmak için kullanıyoruz. Örneğin, bağlantılarınızla isteğinizde konumunuzu paylaşabilmeniz veya dosya ve mesaj gönderebilmeniz için verilerinizi kullanmak durumundayız.

Pazarlama / Profil Çıkarma

Chat servisleri Vodafone tarafından pazarlama mesajları göndermek amacıyla kullanılmaz ancak bunların iletişim platformu olduğu düşünüldüğünde, izin vermiş olduğunuz üçüncü taraflar size bu tür iletiler gönderebilir. Eğer bu tür mesajlar almak istemiyorsanız, söz konusu üçüncü taraflarla irtibata geçmelisiniz.

Diğer Profil Çıkarma Çalışmaları

Ayrıca, yasal olmayan Uygulamadan Kişiye mesajları (yani şirketler tarafından size gönderilen mesajları) yönlendirmek ve tespit etmek için gerçek zamanlı trafik analizi de gerçekleştirmeyiz. Bu analiz kişisel düzeyde yapılmamakta, tüm veriler birleştirilerek analiz toplu veriler üzerinden yapılmaktadır.

Kişisel verilerinizi nasıl paylaşıyoruz?

Uygun olan durumlarda, sizinle ilgili bilgileri aşağıdaki taraflarla paylaşıyoruz:

·         Vodafone Grup bünyesindeki şirketler;

·         Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve servislerin sunulmasında rol oynayan iş ortakları, tedarikçiler veya aracı kuruluşlar

·        Vodafone Limited veya Vodafone Grubu için veya adına hizmetler sağlayan firmalar;

·         Kredi kayıt, usulsüzlük (fraud) önleme veya şirket derecelendirme kuruluşları ve diğer kredi derecelendirme kuruluşları;

·         Borç tahsilat acentaları veya diğer borç tahsilat kuruluşları;

·         Kanunen zorunlu veya yetkili kılındığımız takdirde kolluk kuvvetleri, devlet daireleri, düzenleyici kuruluşlar, mahkemeler veya diğer kamu kurumları veya

·         Herhangi bir geçerli kanunu veya diğer yasa veya düzenlemelerin şartlarını yerine getirmek için bilgi paylaşımının zorunlu kılındığı üçüncü bir taraf veya kuruluş.

Uluslararası veri transferleri

Veriler, tarafımızca Avrupa Ekonomik Alanı dışına transfer edilmemekte; tüm veriler, Almanya’daki veri merkezlerimizde saklanmaktadır.

Kişisel bilgilerinizin saklanma süresi

Hizmetin sonlandırılması

Verilerinizi, söz konusu hizmeti almanız için gerekli olduğu sürece saklıyoruz. Vodafone Chat kullanımınızı sonlandırdığınız takdirde, verileriniz tarafımızca 30 gün sonra silinecektir.

Mesaj ve Dosya Transferleri

Mesaj ve Dosya Transferleri, mesaj alıcısının ulaşılabilir olmadığı durumlarda 7 güne kadar “Sakla ve İlet” veri tabanında saklanır. Bunlar, 7 günlük sürenin sona ermesinin ardından silinir.

Kişisel bilgilerinizin güvende tutulması

Kişisel bilgilernizin izinsiz erişime, yanlışlıkla kaybolmaya, ifşaat veya imhaya karşı korunmasına yönelik tedbirlerimizi sürekli gözden geçirip iyileştiren uzman güvenlik ekiplerimiz var.

İnternet üzerinden gerçekleşen iletişimler (e-posta gibi) şifrelenmediği sürece güvenli değildir. İnternetin doğası gereği, iletişimleriniz, karşı tarafa iletilmeden önce çeşitli ülkeleri dolaşabilir.

Kontrolümüz dışında gerçekleşen yetkisiz erişim veya kişisel bilgi kayıplarının sorumluluğunu kabul edemeyiz.

Onay vermediğiniz bir iletişim yöntemiyle tarafımızca asla güvenli kişisel bilgileriniz veya hesap bilgileriniz talep edilmez. Kişisel bilgileriniz ve hesap bilgilerinizin güvenliğini ve başkalarıyla paylaşılmamasını sağlama sorumluluğu size aittir. 

Web sitemiz, üçüncü taraflara ait web sitelerine linkler verebilir. Şirketimiz, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin güvenlik ve içeriğinden sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizi web sitelerine koymadan önce söz konusu firmaların kişisel gizlilik ve çerezlerle ilgili politikalarını okuduğunuzdan emin olun.

Aynı durum, ürün ve servislerimizi kullanarak bağlantı sağladığınız tüm üçüncü taraf web siteleri veya içerikleri için de geçerlidir.

Bilgilerinizi örneğin sosyal medya eklentileri (Google, Facebook, Twitter ve Pinterest tarafından sunulanlar dahil) veya yorumlarınızı veya başka bilgileri herkese açık bir şekilde paylaşmanıza imkan veren üçüncü taraf servisleri gibi çeşitli yöntemler kullanarak ifşa edebilirsiniz ve bu bilgiler üçüncü bir tarafça kullanılabilir.

Sosyal medya eklentileri ve uygulamaları bizzat sosyal ağlar tarafından işletilmektedir ve bunların kendi kullanım, kişisel gizlilik ve çerez politikalarına tabidir. Bu politikaları bildiğinizden emin olun.

Haklarınız

Haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair detaylar aşağıda belirtilmektedir. Bir sorunuz olması veya cevap bulamamanız durumunda, lütfen temsilcimizin Müşteri Hizmetleri ekibi ile irtibata geçin veya customerdataquery@vodafone.com adresinden bize e-posta gönderin.

Kişisel verileri düzeltme hakkı

Kendinizle ilgili saklanan bilgileri doğru olmadıkları takdirde düzelttirme hakkına sahipsiniz. Sizinle ilgili sakladığımız bilgilerin güncellenmesi gerekiyorsa veya bunların hatalı olabileceğini düşünüyorsanız, güncellemek için Vodafone Yanımda’ya girebilir veya Müşteri Hizmetleri ekibimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel verilere erişme hakkı

Vodafone’un sizinle ilgili sakladığı kişisel verilerin kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz. Şahsi olarak veya yetkilendirilmiş bir üçüncü taraf olarak bu talepte bulunmak için konuyla ilgili detayları içeren Veri Sahibi Erişim Talebi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Alternatif olarak, Müşteri Hizmetleri ekibimizle de irtibata geçebilirsiniz.

Veri taşıma hakkı

Belli durumlarda bize sağladığınız kişisel verileri alma hakkına sahipsiniz. Vodafone, aylık faturalarınızı tek bir tıkla indirmenize imkan vererek verilerinizi alabilmenizi sağlar. Bunun için Vodafone Yanımda üzerinde faturalama bölümünden destek alabilirsiniz. 

Kişisel verilerin kullanılmasına itiraz hakkı

Belli durumlarda Vodafone’un kişisel verilerinizi işlemesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Lütfen Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibata geçin veya customerdataquery@vodafone.com adresinden bize e-posta gönderin.

Şikayet iletme

Haklarınızla ilgili bizimle irtibata geçmek veya bilgilerinizi kullanımımıza dair şikayette bulunmak isterseniz, lütfen temsilcimizin Müşteri Hizmetleri ekibiyle irtibata geçin. Şirketimiz yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır ancak yine de memnun olmadığınız takdirde, ICO ile irtibata geçebilirsiniz. Detaylar için bkz. at www.ico.org.uk

Verilerinizin kullanımını kısıtlama hakkı

Sizinle ilgili sakladığımız verilerin hatalı olduğunu veya verilerinizi işlemememiz gerektiğini düşünüyorsanız, lütfen haklarınız ile ilgili konuşmak için Müşteri Hizmetleri ekibimiz ile irtibata geçin. Belli durumlarda verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

Silme hakkı

Vodafone, verilerinizin gerektiği sürece işlenmesi ve saklanmasını sağlamak için çaba sarf etmektedir. Belli durumlarda sakladığımız kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerinizi gerektiğinden uzun süre sakladığımızı düşünüyorsanız, öncelikle Müşteri Hizmetleri üzerinden Vodafone ile yapmış olduğunuz sözleşmenin sona erip ermediğini kontrol etmeniz faydalı olabilir. Vodafone ile yapmış olduğunuz sözleşme sona ermişse, kişisel verilerinizi işlemek için halen kanuni dayanağımız olabilir. Saklama süreleri ile daha fazla bilgi için bu Kişisel Gizlilik Politikası’nın ‘Kişisel Bilgilerinizin Saklanma Süresi’ bölümüne göz atın.