Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Vodafone RCS Chat Általános Szerződési Feltételek

FRISSÍTÉS: Sajnálattal jelentjük be, hogy a Vodafone RCS Chat véget ér, és a szolgáltatás megszűnik. A következő hetekben az összes RCS-ügyfélnél fokozatosan megszüntetjük a szolgáltatást, március 31-ig bezárólag.


Vodafone RCS Chat gazdag kommunikációs szolgáltatás (a "Szolgáltatás")

1. A Vodafone RCS Chat használatának elfogadása:

A Vodafone RCS Chat szolgáltatást a Vodafone Sales and Services Ltd biztosítja, székhelye Angliában és Walesben: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, cégjegyzékszám: 06844137, bejegyzett ÁFA-azonosítószám: GB 569 95 32 77.

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET. Amennyiben úgy dönt, hogy a feltételek bármelyikét nem fogadja el, nem használhatja a Vodafone RCS Chat szolgáltatást.

2. A Vodafone RCS Chat használata

A Vodafone RCS Chat integrált üzenetküldő szolgáltatás, amelynek segítségével - amennyiben mind Önnek, mind ismerőseinek gazdag kommunikációs szolgáltatással (Rich Communication Services, RCS) kompatibilis ügyfele van, és mindketten engedélyezik az adatforgalmat - szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat, valamint megoszthatja fájljait (mint például képek, videók, hangok, vCardok) és tartózkodási helyét az interneten (azonnali üzenetküldés). Amennyiben Ön és/vagy a címzett nem rendelkezik RCS-kompatibilis ügyféllel és/vagy nem engedélyezték az adatforgalmat, illetve ha az üzenet kézbesítése bármely egyéb okból nem lehetséges az interneten, üzeneteinek és fájljainak küldése szokásos SMS és MMS segítségével történik a szolgáltatói díjszabás alapján (kivéve az iOS esetében, amikor az üzenet kézbesítése csak abban az esetben lehetséges, ha mind Ön, mind a címzett rendelkezik RCS-sel, és kapcsolatban van).A szolgáltatástól függően a Vodafone RCS Chat a következőkre képes:

a) megjeleníti, hogy Ön és ismerősei mikor aktívak, illetve mikor voltak legutóbb aktívak,

b) megjeleníti, hogy ki ír éppen, valamint mikor lett elküldve, kézbesítve és olvasva egy üzenet.

c) a „tartózkodási hely megosztása” funkció kiválasztásával lehetővé teszi, hogy tartózkodási helyét megossza a címzetteivel.

A csoportos csevegés csak azon RCS-t használó ismerősök esetében működik, akik az adott pillanatban aktívak.

Ön felel a saját üzeneteiért és a küldött fájlokért, ezért gondoskodjon róla, hogy megfeleljenek az esetlegesen vonatkozó jogszabályoknak. Különösen gondoskodjon arról, hogy üzenetei ne legyenek bántók vagy sértők, és hogy az ismerőseinek küldött fájlok minden joga a saját tulajdonában legyen. Ne osszon meg zene- vagy videófájlokat abban az esetben, ha nincsenek a tulajdonában ezek jogai. A zenék vagy videók szerzői jogtulajdonosának engedélye nélkül történő megosztása jogszabályellenes.

A Vodafone RCS Chat használatához legalább 16 évesnek vagy teljes jogú kiskorúnak kell lennie, vagy rendelkeznie kell a törvényes szülői vagy gondviselői jóváhagyással, és képesnek kell lennie a jelen feltételek elfogadására. Nem tartózkodhat olyan országban, amely az Európai Unió, Egyesült Királyság és/vagy Egyesült Államok embargójának hatálya alá esik, vagy az Európai Unió, Egyesült Királyság és/vagy Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg. Szintén nem szerepelhet az Európai Unió, Egyesült Királyság és/vagy Egyesült Államok kormánya által tiltott vagy korlátozott felek bármely listáján.

3. Jogok

A Vodafone nem kizárólagos jogot biztosít az Ön számára, hogy a Vodafone RCS Chat szolgáltatást az adott földrajzi területen kizárólag saját személyes és nem kereskedelmi használata céljából mobileszközén letöltse, telepítse és használja.

Mi, valamint licencadóink rendelkezünk a Vodafone RCS Chat összes tulajdonosi jogával. Önnek a Vodafone RCS Chat szolgáltatáshoz a Vodafone RCS Chat jelen feltételek szerinti használatán túl semmiféle joga nem kapcsolódik. Ön különösen tudomásul veszi és elfogadja a következőket: i) az Ön számára tilos a Vodafone RCS Chat kereskedelmi célból történő újraértékesítése, másolása vagy terjesztése, illetve a Vodafone RCS Chat bárminemű használata, amely nem felel meg a jelen szolgáltatási feltételeknek, ii) az Ön számára tilos a Vodafone RCS Chat bármely részének előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül bármilyen adathordozón történő duplikálása, átvitele, másolása vagy terjesztése, iii) az Ön számára nem engedélyezett a Vodafone RCS Chat bármely részének visszafejtése, megváltoztatása vagy módosítása és iv) Ön minden más tekintetben eleget tesz a jelen szolgáltatási feltételekben foglaltaknak.

A jelen feltételekben foglaltak közül semmi sem korlátozza az Ön számára fogyasztóként elérhető törvényes jogokat. A törvényes jogaira vonatkozó további információkért lépjen kapcsolatba a helyi fogyasztóvédelmi szervezettel.

4. Az Ön információi

A Vodafone RCS Chat üzemeltetése, a probléma esetén végzett hibaelhárítás, valamint a program optimalizálása és teljesítményének javítása érdekében az Ön információit a következő módokon használjuk fel:

• Begyűjtjük mobiltelefonszámát, és időszakosan hozzáférünk a telefonján tárolt ismerősök listájához vagy címjegyzékhez. Az ismerősök listájáról vagy címjegyzékéből nem gyűjtjük ki a neveket, címeket vagy e-mail címeket, azonban az itt tárolt mobiltelefonszámokhoz hozzá kell férnünk annak érdekében, hogy a Vodafone RCS Chat segítségével összekapcsoljuk az üzeneteit címzetteivel.
• Bizonyos információkat a telefonjáról és a Vodafone RCS Chat használatáról is gyűjtünk (például nyelvre, eszközre és használatra vonatkozó statisztikák).
• Bizonyos információkat megosztunk az Ön Vodafone-szolgáltatójával és bizonyos információkat visszakapunk tőlük: mobiltelefonszámát, valamint a díjszabására és az Ön által elérhető szolgáltatásokra vonatkozó egyéb információkat.
• Amikor a Vodafone RCS Chat szolgáltatást használják, a Vodafone RCS Chat megjeleníti Önt és a többi felhasználót, mivel Ön „kapcsolódva” állapottal jelenik meg. Ezenfelül az eszköztől függően szintén látható lesz, hogy mikor használta utoljára a Vodafone RCS Chat szolgáltatást, mivel megjelenik az utolsó hozzáférés dátuma és időpontja. Az utolsó aktivitás funkcióját kikapcsolhatja, ha belép a „Beállítások” lehetőségbe és megszünteti az „Utoljára aktív” beállítás kijelölését.

Ha a biztonságát megsértik, vagy mobiltelefonját illetéktelen felek használják, Ön azonnal köteles bennünket értesíteni. Nem vállalunk felelősséget a fiókja bárminemű illetéktelen felhasználásából eredő veszteségekért, és Ön felelős lehet az ilyen illetéktelen használatból eredően számunkra vagy mások számára okozott veszteségekért.

Adatvédelmi irányelvek (www.vodafone.com/cmplusprivacy-hu)

5. Költségek

A Vodafone RCS Chat szolgáltatást ingyenesen biztosítjuk. A Vodafone RCS Chat telepítéséért nem számítunk fel díjat. Lehetséges, hogy a letöltése során felhasznált adatmennyiség, a letöltött Vodafone RCS Chat használata, valamint az interneten küldött és fogadott üzenetek (azonnali üzenetküldés) díjkötelesek. Amennyiben az üzenet elküldése nem lehetséges az interneten (azonnali üzenetküldés), a szolgáltatói díjszabás alapján szintén díjkötelesek lehetnek az SMS-ek vagy MMS-ek. Azt javasoljuk, hogy vásároljon integrált díjcsomagot.

6. A Vodafone RCS Chat szolgáltatás használatának megszüntetése vagy módosítása

A Vodafone RCS Chat használatát Ön bármikor megszüntetheti. Az eszköz típusától függően a Vodafone RCS Chat szolgáltatást eltávolíthatja vagy kikapcsolhatja az eszközén.

A Vodafone RCS Chat szolgáltatást bármikor és bármilyen okból azonnal felfüggeszthetjük, megszüntethetjük vagy módosíthatjuk, beleértve ha javítási vagy karbantartási munkákra van szükség. Időről időre új funkciókat adhatunk hozzá, és semmiféle kötelezettségünk nincs arra vonatkozóan, hogy a Vodafone RCS Chat keretében bármilyen adott funkciókat biztosítsunk. A Vodafone RCS Chat szolgáltatást visszavonhatjuk, de ha így történik, legalább 30 nappal előre értesíteni fogjuk.

7. Saját felelősségünk kizárása

A Vodafone RCS Chat szolgáltatást „a jelen formában”, kizárólag a személyes használata céljából biztosítjuk. A Vodafone RCS Chat nem minden szolgáltatása működik minden mobileszközzel – a regisztrációt megelőzően ellenőriznie kell, hogy mobileszköze kompatibilis-e a Vodafone RCS Chat szolgáltatással. Nem vállalunk felelősséget semmiféle olyan veszteségért vagy kárért, amelyet mi vagy Ön nem láthattunk ésszerűen előre, amikor Ön elkezdte használni a Vodafone RCS Chat szolgáltatást, illetve amelyre nem rendelkezünk befolyással. Szintén nem vállalunk felelősséget a következőkért:

a) bármely Ön által feltöltött, tárolt vagy megosztott tartalomból eredő veszteségért vagy kárét;

b) bármely más személy vagy szervezet által biztosított tartalomért vagy szolgáltatásért;

c) bármely veszteségért vagy kárért, amelyet Ön elkerülhetett vagy enyhíthetett volna azáltal, hogy körültekintően jár el vagy ésszerű lépéseket tesz; vagy

d) az Ön tulajdonában lévő tartalom vagy egyéb adatok bármely olyan elvesztéséért vagy sérüléséért, amelyet nem mi okoztunk, vagy amely kívül esik az ésszerű befolyásunkon.

8. Általános feltételek

Lehetséges, hogy más személy számára lehetővé tesszük, hogy a jelen feltételekben megfogalmazott bármely kötelezettségünknek a nevünkben eleget tegyen. Ön elfogadja, hogy a jelen feltételekben megfogalmazott jogainkat és kötelezettségeinket másik Vodafone-vállalat számára átruházhatjuk. Ha jogainkat és kötelezettségeinket bármely harmadik félre ruházzuk, erről értesíteni fogjuk. Amennyiben a jelen feltételek bármelyike bírósági vagy egyéb hivatalos úton nem érvényesíthető, töröljük a jelen feltételekből, és ez a fennmaradó feltételekre semmiféle hatással nem lesz. Az Önnek küldött értesítés formája lehet e-mail, szöveges üzenet, postai levél vagy a webhelyen közzétett hirdetmény. Jelen feltételeket bármikor módosíthatjuk a módosított feltételek http://vodafone.com/rcstermsc-hu webhelyen történő közzétételével.

Jelen feltételek és a Vodafone RCS Chat tekintetében az irányadó jog Anglia és Wales joga. Az esetleges vitás kérdések Anglia és Wales bíróságainak illetékességi körébe tartoznak, figyelembe véve az esetlegesen alkalmazandó jogszabályokat, amelyek Önre mint fogyasztóra vonatkozóan más illetékességet határoznak meg.

9. Ügyfélszolgálat

Reméljük, hogy élvezni fogja a Vodafone RCS Chat használatát.

Ha bármilyen problémája van, keresse fel a https://www.vodafone.hu/contact-us webhelyet.