Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Cell Identity Hunter Phase 2 - Czech Republic

Čeho bude dosaženo ve 2. fázi projektu Cell Identity Hunter?

Děkujeme vám za podporu 2. fáze projektu Cell Identity Hunter („Lovec totožnosti buněk“)! Cílem tohoto projektu je charakterizovat nádorový ekosystém, konkrétně vztah mezi imunitním systémem a nádorovými buňkami. To je možné díky kombinaci tří špičkových technologických přístupů Italské asociace pro výzkum rakoviny (AIRC):

  1. Tým AIRC zmapuje ekosystém nádoru tak, že určí povahu každé jeho buňky. Využije k tomu inovativní přístup transkriptomiky jednotlivých buněk a zmapuje komunikační sítě mezi buňkami hlavních typů lidských nádorů.
  2. Tým bude také integrovat obrovské množství dat prostřednictvím ad hoc výpočetního rámce, aby odhalil zranitelnost buněk v nádorovém ekosystému a ukázal na nové cíle pro obnovení protinádorové imunity.
  3. K vyhodnocení významu vybraných cílů využije tým AIRC organoidy, nové 3D modely in vitro, které se samovolně sestavují do uspořádaných struktur, jež si zachovávají podobné vlastnosti jako lidská tkáň, z níž jsou odvozeny (např. buněčnou heterogenitu a některé funkce specifické pro původní systém), a chovají se jako jakýsi avatar.

Každý chytrý telefon a stolní počítač Mac, který využívá aplikaci DreamLabu Cell Identity Hunter (2. fáze), bude výkonným nástrojem pro sledování totožnosti nádorových buněk. Vaše zařízení bude fungovat jako malý laboratorní avatar, který umožní týmu získat dokonalé znalosti o nádorových ekosystémech a pomůže nalézt účinnou léčbu.