Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Vodafone RCS Chat Privacy Policy

Privacy Statement – RCS Chat

Deze privacyverklaring schetst de verwerking die Vodafone heeft uitgevoerd om u een verbeterde mobiele communicatie-ervaring te bieden via een specificatie genaamd Rich Communications Services (‘RCS’). Deze service wordt geleverd via een RCS-chat-compatibele mobiele apparaat.

Laatst bijgewerkt: september 2020

Wie we zijn

RCS-chat wordt u aangeboden door Vodafone Sales and Services Ltd.

We zijn onderdeel van de Vodafone Group.   

In dit privacy beleid:

  • "Wij / ons" betekent Vodafone Sales and Services Ltd;
  • "Derde partij" betekent iemand die u of wij niet is; en
  • "Vodafone Group" betekent Vodafone Group Plc en elk bedrijf of andere organisatie waarin Vodafone Group Plc meer dan 15% van het aandelenkapitaal bezit.

Vodafone Sales and Services Ltd is geregistreerd in Engeland en Wales bij Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, onder geregistreerd nummer 06844137 en geregistreerd btw-nummer GB 569 95 32 77. Vodafone Sales and Services Ltd indien geregistreerd bij het Information Commissioner's Office (ICO), registratienummer Z1774497.

Contact met ons opnemen

Uw mening is belangrijk voor ons, als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u uw vraag stellen aan de functionaris voor gegevensbescherming op: privacyoffice@vodafoneziggo.com of u kunt contact met ons opnemen.

Jouw gegevens

Welke gegevens hebben we van jou

De soorten informatie die we over u verwerken als onderdeel van de RCS Chat Dienst zijn:

·         Om u en uw apparaat te beschermen tegen kwaadaardige activiteiten zoals spam en virussen, wordt de inhoud van de communicatie automatisch gefilterd om te proberen dergelijke activiteiten te identificeren en te voorkomen dat deze uw apparaat bereiken.

·         Connectiviteitsinformatie zoals de nummers waarnaar u belt of berichten verstuurt en de duur van het gesprek;

·         Uw locatie via uw IP-adres (of u kunt ervoor kiezen om uw GPS-locatie met uw vrienden te delen via de functie 'locatie delen');

·         Referentiegegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord;

·         Uw apparaat gegevens zoals uw IMEI-nummer, telefoonnummer en apparaat type;

·         De app vraagt toestemming om toegang te krijgen tot uw contactenboek, zodat u uw contacten kunt berichten of bellen;

·         De app zal ook toestemming vragen voor toegang tot uw camera en de opslag van uw apparaat voor bestandsoverdrachten;

·         Verkeers- en bestandsoverdracht verkeersgegevens zoals de nummers van de afzender en ontvanger, het bestandstype, naam en lengte; en

·        Inhoud van uw berichten (zoals bestanden of teksten) wordt maximaal 7 dagen bewaard in het geval dat de ontvanger niet beschikbaar is wanneer u het bericht voor het eerst verzendt.

We krijgen ook informatie over hoe u onze producten en services gebruikt, zoals:

·         Het serviceniveau dat u ontvangt - bijvoorbeeld netwerk- of servicefouten en andere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op onze netwerkservices of andere services;

·        Details over uw gebruik van onze diensten - we kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gegevens uw apparaat gebruikt en kunnen we gebruiken om te beoordelen of onze toegestane gegevens voldoende zijn; en

·         We verzamelen ook anonieme analyse-informatie over hoe onze klanten de Dienst gebruiken om uw ervaring te verbeteren en problemen op te lossen.

·         Wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer:

·        Je communiceert met de Dienst;

·         Je verstuurt berichten of bestanden; of

·        U belt.

Vodafone verwerkt persoonlijke data gebaseerd op:

1.       De uitvoering van uw contract of om het contract aan te gaan en actie te ondernemen naar aanleiding van uw verzoeken. We moeten bijvoorbeeld uw netwerkverkeersgegevens verwerken, zodat u berichten en bestanden kunt verzenden en kunt bellen.

2.      Vodafone's legitieme zakelijke belangen, bijvoorbeeld fraudepreventie, het handhaven van de beveiliging van ons netwerk en onze services, direct marketing en verbetering van onze services. Wanneer we op deze wettelijke basis vertrouwen om uw gegevens te verwerken, beoordelen we onze zakelijke belangen om ervoor te zorgen dat ze uw rechten niet opheffen. Bovendien heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Ga voor meer informatie naar het gedeelte Uw rechten van dit beleid.

3.        Naleving van een verplichte wettelijke verplichting, met inbegrip van bijvoorbeeld boekhoudkundige en fiscale vereisten, die onderworpen zijn aan strikte interne beleidsregels (zoals bewaartermijnen), procedures en uw recht om het gebruik van uw gegevens te beperken, die de reikwijdte van rechtsbijstand bepalen te voorzien; of

4.        Geef toestemming wanneer Vodafone niet op een andere rechtsgrondslag vertrouwt. De toestemming wordt altijd afzonderlijk aan u gepresenteerd en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken

Bieden u uw service

We gebruiken uw gegevens om u te voorzien van de RCS Chat. We gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om uw locatie met uw contacten te delen als u dat wilt of om bestanden en berichten te verzenden.

Marketing & profilering

Vodafone gebruikt RCS Chat niet om u marketingberichten te sturen, maar gezien het een communicatieplatform is, kunnen derden aan wie u uw toestemming heeft gegeven, u dergelijke berichten sturen. Als u zich hiervoor wilt afmelden, dient u contact op te nemen met de desbetreffende derde partij. 

Andere profilering

We voeren ook realtime verkeersanalyse uit met het oog op het routeren en detecteren van onwettige Application To Person (‘A2P’) - dat zijn bedrijven die u berichten sturen. We voeren deze analyse niet uit op persoonlijk niveau; al uw gegevens worden samengevoegd en de analyse wordt uitgevoerd op die samengevoegde gegevens.

Hoe we uw persoonlijke informatie delen

Waar van toepassing delen we informatie over u met:

·         Bedrijven in de Vodafone Group;

·        Partners, leveranciers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van de producten en diensten die u hebt besteld of gebruikt;

·         Bedrijven die zijn ingeschakeld om diensten uit te voeren voor of namens Vodafone Limited of Vodafone Group;

·         Kredietinformatiebureaus, bureaus voor fraudepreventie of bedrijfsscores, of andere kredietbeoordelingsbureaus;

·         Incassobureaus;

·         Wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, regelgevende organisaties, rechtbanken of andere overheidsinstanties als dat moet of wettelijk verplicht is; of

·         Een derde partij of instantie waar een dergelijke openbaarmaking vereist is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of andere wettelijke of regelgevende vereisten.

·         Internationale gegevensoverdracht.

·        We dragen geen gegevens over buiten de EER; alle gegevens worden opgeslagen in onze datacenters in Duitsland.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Beëindiging van de service

We bewaren gegevens niet langer dan nodig is om uw service te ontvangen. Als u ervoor kiest om RCS Chat niet meer te gebruiken, zullen we uw gegevens na 30 dagen verwijderen.

Bericht- en bestandsoverdrachten

Bericht- en bestandsoverdrachten (FT) worden maximaal 7 dagen bewaard in de Store & Forward-database als de ontvanger van uw bericht niet beschikbaar was. Dit wordt vervolgens verwijderd nadat de 7 dagen zijn verstreken.

Uw persoonlijke gegevens veilig houden

We hebben gespecialiseerde beveiligingsteams die onze maatregelen voortdurend herzien en verbeteren om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onopzettelijk verlies, openbaarmaking of vernietiging.

Communicatie via internet (zoals e-mails) is niet veilig, tenzij ze is gecodeerd. Uw communicatie kan door een aantal landen gaan voordat ze wordt bezorgd, aangezien dit de aard van internet is.

We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonlijke informatie waarover wij geen controle hebben.

We vragen nooit om uw veilige persoonlijke of accountgegevens via een ongevraagd communicatiemiddel. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw persoonlijke en accountgegevens en deze niet met anderen te delen.

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging en inhoud van dergelijke websites van derden. Zorg er dus voor dat u het privacy- en cookiebeleid van dat bedrijf leest voordat u uw persoonlijke informatie gebruikt of op hun site plaatst.

Hetzelfde geldt voor websites of inhoud van derden waarmee u verbinding maakt via onze producten en diensten.

U kunt ervoor kiezen om uw informatie op bepaalde manieren openbaar te maken, zoals sociale plug-ins (inclusief die aangeboden door Google, Facebook, Twitter en Pinterest) of door gebruik te maken van services van derden waarmee u beoordelingen of andere informatie openbaar kunt plaatsen, en een derde partij zou die informatie kunnen gebruiken.

Sociale plug-ins en sociale applicaties worden beheerd door het sociale netwerk zelf en zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid. Zorg ervoor dat u hiermee bekend bent.

Jouw rechten

Hieronder beschrijven we hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Als u een vraag heeft of het antwoord niet kunt vinden, neem dan contact op met het klantenserviceteam van onze vertegenwoordiger of stuur een e-mail naar privacyoffice@vodafoneziggo.com.

Recht op correctie van persoonsgegevens

U heeft het recht om informatie over u te laten corrigeren als deze niet juist is. Als wat we van u bewaren, moet worden bijgewerkt, of als u denkt dat het onjuist is, kunt u zich aanmelden bij ons om het bij te werken of contact opnemen met onze klantenservice.

Recht op toegang tot persoonsgegevens

Je hebt het recht om een verzoek te doen voor een kopie van de persoonsgegevens die Vodafone over jou bewaart. Om dit verzoek als individu of als geautoriseerde derde te doen, gaat u naar onze Subject Access Request-pagina met details over hoe u dit moet doen. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden mee te kunnen nemen. Vodafone zorgt ervoor dat u uw gegevens kunt meenemen door u met één druk op de knop uw maandelijkse facturen te laten downloaden. Om dit te doen, logt u in op My Vodafone en gaat u naar uw factureringsgebied.

Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Vodafone. Neem contact op met ons klantenserviceteam of stuur een e-mail naar privacyoffice@vodafoneziggo.com.

Een klacht indienen

Als u contact met ons wilt opnemen over uw rechten of als u klaagt over hoe we uw informatie gebruiken, neem dan contact op met het klantenserviceteam van onze vertegenwoordiger. We zullen ons best doen om te helpen, maar als je nog steeds niet tevreden bent, kun je contact opnemen met de ICO - hun gegevens staan op www.ico.org.uk

Recht om het gebruik van uw gegevens te beperken

Als u van mening bent dat de gegevens die we over u bewaren niet correct zijn of als u van mening bent dat we uw gegevens niet mogen verwerken, neem dan contact op met onze klantenservice om uw rechten te bespreken. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen de verwerking te beperken.

Recht op verwijdering

Vodafone streeft ernaar om uw gegevens alleen te verwerken en te bewaren zolang dat nodig is. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens die we bewaren, wissen. Als u het idee heeft dat wij uw gegevens langer bewaren dan nodig is, is het de moeite waard eerst te controleren of uw contract met Vodafone is opgezegd, wat u kunt doen bij Klantenservice. Als uw contract met Vodafone is beëindigd, hebben we mogelijk nog steeds wettelijke gronden om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor meer informatie over bewaartermijnen, zie de accordeon in dit privacybeleid genaamd ‘Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie’.