Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Servicevoorwaarden voor Vodafone RCS Chat Enriched Communication Services

Servicevoorwaarden voor Vodafone RCS Chat Enriched Communication Services (de “Dienst”)

Laatst bijgewerkt: september 2020
 

1. Acceptatie van de servicevoorwaarden

De Dienst wordt u ter beschikking gesteld door Vodafone Sales and Services Ltd (“VSSL”), statutair gevestigd in Engeland en Wales op het adres Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, Engeland, geregistreerd onder nummer 06844137 en VAT-nummer GB 569 95 32 77. 

DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN ACCEPTEERT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN GAAT U HIERMEE AKKOORD. Als u ervoor kiest niet akkoord te gaan met één of meer van deze servicevoorwaarden, mag u de Dienst niet gebruiken.

 2. Gebruik van de Dienst

Deze dienst maakt geavanceerde gesprekken en berichten mogelijk tussen twee RCS-geschikte toestellen. Een toestel is geschikt, als het Rich Communication Services “RCS” ondersteunt wordt. Om gebruik te kunnen maken van RCS dient een toestel verbonden te zijn met het internet, wat zowel kan via een mobiele data connectie als een verbinding via WiFi. 

Het kan zijn dat u en/of uw contacten niet over een RCS-compatibele toestel beschikkt, data niet is ingeschakeld ofwel dat de content om enige andere reden niet via internet kan worden verstuurd. In dat geval worden uw berichten via sms verzonden. Daarvoor worden de reguliere tarieven van uw provider bij u in rekening gebracht.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle berichten en content die u deelt, dus zorg ervoor dat dit voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. U moet er in ieder geval op te letten dat uw berichten niet kwetsend of beledigend zijn en dat u alle (intellectuele eigendoms)rechten bezit met betrekking tot de content die u naar uw contacten verstuurt. U mag geen audio- of videobestanden versturen zonder dat u alle (intellectuele eigendoms) rechten bezit om de audio- of videobestanden te versturen. Het is onrechtmatig om muziek of filmpjes te delen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van de betreffende intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten. 

Om de Dienst te gebruiken, moet u 16 jaar of ouder zijn of toestemming hebben van uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd). 

VSSL, de licentiegevers van VSSL of de aanbieder van het besturingssysteem van uw apparaat bezitten alle intellectuele eigendomsrechten van de Dienst. U heeft alleen het recht om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze servicevoorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder van het besturingssysteem van uw apparaat en verder heeft u geen enkel ander (intellectueel eigendoms)recht op de Dienst. U heeft uitdrukkelijk niet het recht om de Dienst voor iets anders te gebruiken dan uitdrukkelijk bepaald in deze servicevoorwaarden.

Niets in deze servicevoorwaarden tast enig wettelijk recht aan dat u als consument heeft.

3. Uw gegevens

VSSL verzamelt en gebruikt gegevens conform de Privacy Policy van VSSL (http://www.vodafone.com/rcsprivacy-nl). 

Deze Privacy Policy is een integraal en onlosmakelijk onderdeel van deze servicevoorwaarden. Gebruik de Dienst niet wanneer u het niet eens bent met de manier waarop VSSL deze gegevens verzamelt en gebruikt.

4. Kosten

Om van de Dienst gebruik te kunnen maken, is toegang tot internet nodig. Als u gebruik maakt van mobiele data om berichten en content te verzenden en te ontvangen, kunnen daaraan kosten verbonden kunnen zijn. Als u een Wifi-verbinding gebruikt, heeft u geen kosten. Wanneer er geen internetverbinding via een data- of WiFi-verbinding beschikbaar is, worden uw berichten als sms verstuurd en betaalt u daarvoor het sms-tarief van uw provider. Gesprekken worden conform het tarief van uw provider bij u in rekening gebracht.

5. De Dienst beëindigen of wijzigen

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van de Dienst. U kunt dat doen door de instellingen van de berichten inbox op uw apparaat de chatfunctie te deactiveren. 

VSSL kan om welke reden dan ook de Dienst onmiddellijk opschorten of wijzigen, onder andere wanneer reparatie- of onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Als VSSL besluit de Dienst niet langer aan te bieden, zal VSSL u hiervan minstens dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen.

6. Waarvoor VSSL niet aansprakelijk is

VSSL levert een standaard Dienst ('as is'). De Dienst mag u uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruiken. Niet alle functionaliteiten van de Diensten werken met alle mobiele toestellen. VSSL is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook en ook niet voor enig verlies van gegevens of data. Dat is onafhankelijk of dat VSSL of u die schade redelijkerwijs kon verwachten op het moment dat u de Dienst voor het eerst begon te gebruiken. VSSL is in ieder geval niet aansprakelijk als het buiten de invloedssfeer van VSSL ligt. VSSL is ook niet verantwoordelijk voor:

a)      enig verlies of enige schade ontstaan als gevolg van enige content die u uploadt, opslaat of deelt;

b)      enige content of service geleverd door een derde persoon of organisatie;

c)       enig verlies of enige schade die u had kunnen voorkomen of beperken door voorzichtig te zijn of redelijke stappen/maatregelen te ondernemen; of

d)     enig verlies of enige schade van uw content of andere data, indien dat verlies of die schade niet door VSSL werd veroorzaakt dan wel buiten de redelijke invloedssfeer ligt van VSSL.

U moet VSSL onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig veiligheidsrisico of onbevoegd gebruik van uw mobiele toestel. VSSL is niet aansprakelijk voor uw verliezen veroorzaakt door enig onbevoegd gebruik van uw account, terwijl u wel degelijk aansprakelijk kunt zijn voor de bij VSSL of derden ontstane verliezen en schade als gevolg van dergelijk onbevoegd gebruik.

 7. Algemene bepalingen

VSSL kan een derde partij toestemming geven om namens VSSL één of alle van de VSSL plichten onder deze servicevoorwaarden uit te voeren. U gaat ermee akkoord dat VSSL de rechten en plichten onder deze servicevoorwaarden kan overdragen aan een ander Vodafone-bedrijf, zoals Vodafone Libertel B.V. Als VSSL haar rechten en plichten overdraagt aan een derde partij, zal VSSL u hiervan in kennis stellen. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de servicevoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling uit de servicevoorwaarden op grond van de wet of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, past VSSL een vervangende bepaling toe die rechtens wel toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling en de servicevoorwaarden. VSSL kan u kennisgevingen sturen per e-mail, RCS, sms of post dan wel via de website van VSSL. VSSL kan deze servicevoorwaarden op elk moment wijzigen door de aangepaste voorwaarden te plaatsen op http://www.vodafone.com/rcstermsc-nl.

8. Ondersteuning

VSSL hoopt dat het gebruik van de Dienst u goed bevalt.

Voor ondersteuning kunt u direct contact opnemen met Vodafone Nederland opnemen via de website https://www.vodafone.nl/telefoon/android/chat of met Hollandsnieuwe via de website https://www.hollandsnieuwe.nl/chat.