Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Všeobecné podmínky služby Message+

1. Message+ a váš souhlas s použitím služby Message+:

2. Používání služby Message+

Abyste mohli službu Message+ používat, musí vám být nejméně 16 let, nebo musíte být prohlášeni za plnoleté, nebo musíte mít právoplatný souhlas rodiče či opatrovníka a musíte být schopni potvrdit souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Nesmíte se nacházet v zemi, na kterou se vztahuje jakékoliv embargo vyhlášené orgány EU, Velké Británie a/nebo USA, případně která byla orgány EU, Velké Británie a/nebo USA označena za zemi „podporující terorismus“ a nesmíte být uvedeni na seznamu zakázaných či omezených subjektů vydaném jakýmkoliv orgánem EU, Velké Británie a/nebo USA.

3. Práva

Společnost Vodafone vám poskytuje nevýhradní právo stáhnout, nainstalovat a používat službu Message+ na vašem území na vašem mobilním zařízení, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční účely.
My a naši poskytovatelé licencí jsme vlastníky všech práv souvisejících se službou Message+. Ve vztahu ke službě Message+ nemáte žádné právo kromě práva používat Message+ v souladu s těmito všeobecnými podmínkami. Zejména berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: i) Nesmíte dále prodávat kopie programu ani Message+ distribuovat pro žádné komerční účely ani Message+ používat jakýmkoliv jiným způsobem, který je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami; ii) nesmíte duplikovat, přenášet, kopírovat ani distribuovat jakoukoliv část Message+ prostřednictvím jakéhokoliv média bez našeho předchozího písemného souhlasu; (iii) nesmíte zpětně sestavovat, měnit ani modifikovat jakoukoliv část Message+ a (iv) musíte ve všech ohledech dodržovat ustanovení těchto Všeobecných podmínek.
Žádné ustanovení těchto podmínek nemá vliv na žádné z práv, které máte jako spotřebitel. Podrobnější informace o vašich zákonných právech získáte od místní organizace poskytující poradenství spotřebitelům.

4. Vaše údaje

Abychom mohli službu Message+ provozovat, řešit vaše případné problémy a dále optimalizovat a zlepšovat fungování služby, používáme vaše údaje následujícími způsoby:
• Zaznamenáváme vaše mobilní telefonní číslo a pravidelně přistupujeme k seznamu kontaktů nebo adresáři ve vašem telefonu. Neshromažďujeme jména, adresy ani e-mailové adresy z vašeho seznamu kontaktů či adresáře, potřebujeme však přístup k mobilním telefonním číslům v adresáři, abychom vás mohli spojit s příjemci zpráv, které zasíláte prostřednictvím služby Message+.
• Shromažďujeme některé informace o vašem telefonu a o způsobu, jakým službu Message+ využíváte (například jazyk, typ zařízení či statistiky použití).
• Budeme sdílet některé informace s vaším operátorem Vodafone a některé informace od něj budeme naopak získávat: vaše mobilní číslo a další informace o vašem tarifu či službách, které máte dostupné.
• Služba Message+ ukazuje vám i dalším uživatelům, kdy Message+ používáte, neboť se objevíte on-line nebo, v závislosti na zařízení, se může uživatelům zobrazit datum a čas, kdy jste Message+ naposledy použili. Funkci zobrazování poslední aktivity můžete kdykoliv vypnout v Nastaveních zrušením zaškrtnutí políčka „Naposledy aktivní“.
O jakémkoliv narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho mobilního telefonu nás musíte neprodleně informovat. Neneseme odpovědnost za ztráty, které vám vzniknou v důsledku neoprávněného použití vašeho účtu, přičemž vy můžete nést odpovědnost za ztráty, které nám či jiným v důsledku takového neoprávněného použití vzniknou.

5. Náklady

Služba Message+ je vám poskytována bezplatně. Za instalaci Message+ vám nebude účtován žádný poplatek. Za stažení aplikace Message+, její používání po stažení a za zprávy, které budete odesílat a přijímat prostřednictvím internetu (Instant Messaging) vám mohou být účtovány poplatky za datové služby. V případě, že zprávy nelze doručit přes internet (Instant Messaging), vám mohou být účtovány také odeslané SMS a MMS zprávy, a to v souladu s tarifním programem vašeho operátora. Doporučujeme vám pořídit si integrovaný datový tarif.

6. Ukončení nebo změna Message+

Službu Message+ můžete kdykoliv přestat používat. V závislosti na typu zařízení můžete Message+ odebrat nebo deaktivovat přímo ve vašem zařízení.
My můžeme službu Message+ kdykoliv pozastavit, ukončit nebo změnit, a to z jakéhokoliv důvodu včetně nutnosti opravy či údržby. Průběžně můžeme přidávat nové funkce, nejsme však povinni prostřednictvím Message+ nabízet konkrétní funkce. Službu Message+ můžeme zcela ukončit, v takovém případě však vydáme upozornění nejméně 30 dnů předem.

7. Za co neneseme odpovědnost

Službu Message+ poskytujeme „jako takovou“, a to pouze pro vaše osobní použití. Ne všechny služby v rámci Message+ budou fungovat na každém mobilním zařízení – před registrací musíte ověřit, zda je vaše zařízení se službou Message+ kompatibilní. Neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu či škodu, kterou jsme my ani vy nemohli v době, kdy jste poprvé začali Message+ používat, přiměřeně předpokládat, případně která je mimo naši kontrolu. Dále neneseme odpovědnost za:
a) jakoukoliv ztrátu či škodu vzniklou v důsledku jakéhokoliv vámi nahraného, uloženého či sdíleného obsahu;
b) jakýkoliv obsah nebo služby poskytované jinou osobou či organizací;
c) jakoukoliv ztrátu nebo škodu, kterým jste mohli předejít nebo snížit jejich následky buď opatrností nebo přijetím příslušných kroků; nebo
d) jakoukoliv ztrátu či narušení vašeho obsahu či jiných dat, pokud taková ztráta nebo narušení nebyly způsobeny námi, či byly mimo naši přiměřenou kontrolu.

8. Všeobecné podmínky

Můžeme jakékoliv jiné osobě umožnit, aby naším jménem plnila kterýkoliv z našich závazků vyplývajících z těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že naše práva a závazky vyplývající z těchto všeobecných podmínek můžeme převést na jinou společnost Vodafone. O převodu našich práv a závazků na jinou třetí společnost budete informováni. Pokud kterékoliv ustanovení těchto podmínek bude nevymahatelné u jakéhokoliv soudu nebo jiného orgánu, pak jej z těchto podmínek odstraníme a nebude mít vliv na zbývající ustanovení těchto všeobecných podmínek. Oznámení vám můžeme zasílat e-mailem, textovými zprávami, poštou nebo prostřednictvím našich webových stránek. Tyto všeobecné podmínky můžeme kdykoliv změnit tím, že jejich aktualizované znění umístíme na stránky www.vodafone.com/messageplus.
Tyto všeobecné podmínky služby Message+ se řídí zákony Anglie a Walesu. Veškeré spory budou řešeny soudy v Anglii a Walesu a budou podléhat všem příslušným zákonům, které vám jako spotřebiteli poskytují odlišnou jurisdikci.

9. Podpora

Doufáme, že budete s Message+ spokojeni
Pokud zaznamenáte jakékoliv problémy, můžete nás kdykoliv kontaktovat přímo prostřednictvím aplikace Message+ klepnutím na tlačítko „Odeslat názor“ a následně na „Nahlásit problém“. Pokud nemáte k aplikaci Message+ přístup, nás můžete kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.vodafone.com/messageplus v části „Váš názor“.
Podrobnější informace o podpoře pro aplikaci Message+ ve vašem zařízení naleznete v části Časté otázky na adrese www.vodafone.com/messageplus.