Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Termenii de utilizare Call + .i Message +

Call + .i Message + (“Aplica.iile”)

Termenii de utilizare
Data: 7 Septembrie 2015


1. Acceptarea de catre dumneavoastra a utilizarii Aplica.iilor

Aplica.iile va sunt furnizate de S.C. Vodafone Romania S.A. ( societate pe actiuni, inmatriculata in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr.15, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J40/9852/1996, cod unic de inregistrare 8971726) denumita in cele ce urmeaza “Vodafone Romania”.
UTILIZÂND APLICA.IILE, LUA.I LA CUNO.TIN.A DE .I SUNTE.I DE ACORD CU PREZEN.II TERMENI DE UTILIZARE. Daca alege.i sa nu fi.i de acord cu oricare dintre ace.ti termeni, nu pute.i utiliza Aplica.iile.
A SE NOTA CA PENTRU TELEFOANE ANDROID DOAR UN PROCES ÎN DOUA ETAPE AR PUTEA FI NECESAR PENTRU A AVEA ACCES LA SERVICIILE DE URGEN.A: (1) formeaza numerele de urgenta si apasa butonul de apelare care te va directiona catre tastatura nativa unde (2) trebuie sa apasati butonul de apelare inca o data. Mai exista o optiune de a apasa butonul „Apelare de urgenta” in Call+ care te va directiona catre tastatura nativa de unde poti apela numerele de urgenta ca in mod obisnuit.
Pute.i utiliza aplica.ii de la ter.i în cadrul Aplica.iilor ("Aplica.ii de la ter.i"), care va vor permite sa îmbunata.i.i caracteristicile Aplica.iilor. Întrucât orice Aplica.ie de la ter.i este dezvoltata de o alta parte decât Vodafone, asigura.i-va ca a.i citit termenii .i condi.iile privind Aplica.iile de la ter.i pentru a va asigura ca sunt familiariza.i cu modul în care func.ioneaza orice Aplica.ie de la ter.i pe care o pute.i folosi .i cu modul în care pot fi utilizate datele dvs. de catre Aplica.ia de la ter.i. A.i în.eles .i sunte.i de acord ca Vodafone nu este responsabila sau raspunzatoare pentru comportamentul, caracteristicile sau con.inutul oricareia dintre Aplica.iile de la ter.i.

Aplica.iile sunt un serviciu îmbunata.it de apelare .i mesagerie integrata care va va permite:
a) sa adauga.i caracteristici ample la experien.a dumneavoastra de apelare oferita de catre Vodafone SS Ltd, precum sa trimite.i .i sa primi.i fi.iere (de exemplu imagini, video, audio, vCard-uri .i date privind loca.ia dumneavoastra (“Con.inutul”)) în timpul unui apel, sau sa partaja.i un anumit Con.inut precum loca.ia înainte sau dupa apel; .i
b) sa trimite.i .i sa primi.i mesaje cu Con.inutul dumneavoastra (“Trimitere de Mesaje Instant”),
(“Serviciul”).
Pentru a putea utiliza func.iile îmboga.ite ale Aplica.iilor, este necesar ca dumneavoastra .i contactele dumneavoastra sa ave.i un terminal compatibil cu Serviciile de Comunicare (“RCS”) care sa sus.ina func.iile de apelare îmboga.ite,.i ambele sa fie adaptate pentru transferuri de date.
Daca dumneavoastra .i/sau destinatarul dumneavoastra nu ave.i un client compatibil cu RCS .i/sau adaptare pentru transferuri de date, sau, din orice alt motiv, Con.inutul nu poate fi livrat prin Internet, mesajele dumneavoastra vor fi trimise prin SMS normal, în conformitate cu planul tarifar al operatorului dumneavoastra de telefonie (cu excep.ia dispozitivelor iOS, acolo unde mesajul nu va fi livrat daca dumneavoastra sau destinatarul dumneavoastra nu ave.i RCS .i o conexiune de date activa).
Sunte.i responsabil(a) pentru mesajele dumneavoastra .i orice Con.inut pe care îl partaja.i, a.a ca asigura.i-va ca acestea respecta toate legile ce li se pot aplica. Trebuie sa va asigura.i îndeosebi ca mesajele dumneavoastra .i Con.inutul nu sunt daunatoare sau indecente .i ca de.ine.i toate drepturile cu privire la Con.inutul pe care îl trimite.i contactelor dumneavoastra. Nu ar trebui sa partaja.i muzica sau fi.iere video daca nu de.ine.i toate drepturile asupra acestora. Partajarea de muzica sau fi.iere video fara permisiunea de.inatorului dreptului de autor poate fi ilegala si se pedepseste conform legislatiei în vigoare.
Pentru a putea utiliza oricare dintre Aplica.ii, va fi necesar sa ave.i instalate atât Call+ cât .i Message+.
Pentru a utiliza Aplica.iile, trebuie sa ave.i cel pu.in 16 ani sau sa ave.i acordul parental legal sau al tutorelui, .i sa pute.i sa va încadra.i în ace.ti termeni. Nu va pute.i afla într-o .ara care este supusa oricarui embargou impus de UE, Marea Britanie .i/sau Guvernul Statelor Unite, sau care a fost desemnata de catre UE, Marea Britanie .i/sau Guvernul Statelor Unite ca fiind o .ara care “sus.ine terorismul”, .i sa nu fi.i înscris(a) pe nicio lista a UE, Marii Britanii .i/sau Guvernului Statelor Unite de par.i cu acces interzis sau restric.ionat.

3. Drepturi

Vodafone SS Ltd vă acordă un drept non-exclusiv de a descărca, instala .i utiliza Aplica.iile în teritoriul dumneavoastră, pe dispozitivul dumneavoastră mobil, numai pentru uzul dumneavoastră personal .i necomercial.
Vodafone SS Ltd .i licen.iatorul de.inem toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Aplica.iilor. Nu ve.i avea niciun drept asupra Aplica.iilor, în afara dreptului de a utiliza Aplica.iile în conformitate cu prezen.ii termeni. În.elege.i .i sunte.i de acord în mod special cu faptul că: i) Nu vă este permis să revinde.i, să copia.i sau să distribui.i Aplica.iile în nici un scop comercial sau să utiliza.i Aplica.iile în orice alt mod care nu este conform cu prezen.ii Termeni de Utilizare; ii) nu vă este permis să multiplica.i, să transfera.i, să copia.i sau să distribui.i orice parte din Aplica.ii, pe orice suport, fără autorizarea noastră scrisă prealabilă; (iii) nu vă este permis să decompila.i sau rescrie.i fi.ierele sursă, să transforma.i sau să modifica.i orice parte din Aplica.ii; .i (iv) în toate celelalte privin.e, ve.i respecta prezen.ii termeni .i condi.ii.
Nimic din prezen.ii termeni nu afectează niciun drept legal pe care îl ave.i în calitate de consumator. Pentru mai multe informa.ii privind drepturile dumneavoastră legale, contacta.i organismul de consiliere a consumatorilor din localitatea dumneavoastră.

4. Datele cu caracter personal

Pentru a putea administra Aplica.iile, a detecta .i remedia defec.iunile lor daca ave.i o problema, .i a optimiza .i îmbunata.i performan.a lor, utilizam informa.iile dumneavoastra în urmatoarele moduri:
. Colectam numarul dumneavoastra de telefon mobil .i, numai cu acordul dumneavoastra explicit, colectam nume, numere de telefon .i adrese de e-mail din agenda dumneavoastra cu scopul unic de a furniza Serviciul (de exemplu pentru a ne asigura ca notificarile pentru mesajele pe care le primi.i sunt afi.ate cu numele expeditorului, a.a cum apare în agenda dumneavoastra).
. Colectam informa.ii despre telefonul dumneavoastra .i modul în care utiliza.i Aplica.iile (de exemplu statistici privind limba, dispozitivul .i utilizarea)
. Aplica.iile sunt concepute pentru a func.iona cu serviciile oferite de catre operatorul dumneavoastra local, parte din re.eaua globala a Vodafone. Noi partajam unele informa.ii cu operatorul dumneavoastra Vodafone Romania pentru a putea administra .i promova serviciul.
Aplica.iile indica statusul dumneavoastra curent altor utilizatori ai serviciului de mesagerie: ve.i aparea ‘online’(conectat) sau, în func.ie de dispozitiv, când a.i utilizat ultima data Message+, deoarece vor fi afi.ate data .i ora ultimului dumneavoastra acces. Pute.i dezactiva func.ia “ ultima data activ(a)” în orice moment, mergând la ‘Settings’ (Setari) .i debifând op.iunea “Last active” (Ultima data activ(a)).
Trebuie sa ne informa.i imediat cu privire la orice încalcare a siguran.ei sau utilizare neautorizata a telefonului dumneavoastra mobil. Nu vom fi raspunzatori pentru pierderile dumneavoastra cauzate de orice utilizare neautorizata a contului dumneavoastra .i este posibil sa fi.i raspunzator /raspunzatoare pentru pierderile produse noua sau altora datorita respectivei utilizari neautorizate.

Politica de confidenţialitate (http://www.vodafone.com/cmplusprivacy-ro)

5. Costul

Aplica.iile va sunt puse la dispozi.ie în mod gratuit .i nu ve.i fi taxat(a) pentru instalarea Aplica.iilor. Daca nu utiliza.i o conexiune Wifi, ve.i fi taxat(a) conform planului tarifar al operatorului dumneavoastra de telefonie pentru utilizarea de date pentru a descarca Aplica.iile .i pentru mesajele .i Con.inutul care sunt trimise .i primise prin intermediul internetului. Acolo unde nu este disponibila o conexiune de internet, mesajele dumneavoastra vor fi taxate ca SMS-uri. Apelurile voce efectuate prin intermediul Call+ vor fi taxate pe minut conform planului tarifar al operatorului dumneavoastra de telefonie.

Pute.i înceta utilizarea Aplica.iilor în orice moment. În func.ie de tipul dispozitivului dumneavoastra, este posibil, de asemenea, sa pute.i dezinstala sau dezactiva Aplica.iile din dispozitivul dumneavoastra.
Putem suspenda sau modifica Aplica.iile imediat, din orice motiv, inclusiv acolo unde sunt necesare lucrari de repara.ii sau între.inere. Putem adauga func.ii noi din când în când .i nu ave.i nici o obliga.ie de a oferi nici o anumita func.ie prin intermediul Aplica.iilor. Putem retrage Aplica.iile, dar va vom trimite o notificare cu cel pu.in 30 de zile în prealabil, daca ac.ionam astfel.

Noi punem la dispozi.ie Aplica.iile a.a cum sunt, numai pentru uzul dumneavoastra personal. Nu toate serviciile Aplica.iilor vor func.iona pe toate echipamentele mobile – va fi necesar sa verifica.i ca echipamentul dumneavoastra mobil este compatibil cu Aplica.iile înainte de a va înregistra. Nu vor fi responsabili pentru nici o pierdere sau dauna la care noi sau dumneavoastra nu ne puteam a.tepta în mod rezonabil în momentul în care a.i început sa utiliza.i Aplica.iile pentru prima data, care sunt în afara sferei noastre de control. Nu vom fi, de asemenea, raspunzatori pentru:
a) nici o pierdere sau dauna survenita ca urmare a oricarui con.inut care este încarcat, stocat sau partajat;
b) nici un con.inut sau nici un serviciu pus la dispozi.ie de o alta persoana sau organiza.ie;
c) nici o pierdere sau dauna pe care a.i fi putut sa o evita.i sau diminua.i fiind atent(a) sau luând masuri rezonabile; sau
d) nici o pierdere de date, corupere a con.inutului dumneavoastra sau a altor date, daca acea pierdere sau

Putem permite unei alte persoane să îndeplinească oricare dintre obliga.iile ce ne revin în baza prezen.ilor termeni, în numele nostru. Sunte.i de acord cu faptul că putem transfera drepturile .i obliga.iile noastre ce ne revin în baza acestor termeni unei alte companii din grupul Vodafone. Dacă transferăm drepturile .i obliga.iile noastre oricărei alte ter.e păr.i, vă vom informa. Dacă oricare dintre prezen.ii termeni nu pot fi pu.i în aplicare de către orice instan.ă sau o altă autoritate, îi vom .terge din prezen.ii termeni, iar acest lucru nu va afecta partea rămasă din termeni.
Este posibil să vă trimitem notificări prin e-mail, text, postare sau pe site-ul nostru web. Putem schimba aceste condi.ii în orice moment prin postarea condi.iilor modificate pe www.vodafone.ro/aplicatii
Prezen.ii termeni .i punerea la dispozi.ie a Aplica.iilor se vor supune legisla.iei din Romania. Orice dispute vor fi solu.ionate de către instan.ele din Romania, sub rezerva oricărei legi în vigoare care prevede o altă jurisdic.ie pentru dumneavoastră în calitate de consumator.

9. Asisten.a

Sperăm să vă bucura.i de utilizarea Aplica.iilor.
Dacă ave.i orice problemă ne pute.i contacta apeland numarul de telefon *777 / 0372.02.7777 Departamentul Internet şi Date (apel gratuit din reţeaua Vodafone, apel cu tarif normal din alte reţele, apel taxabil din străinătate/roaming ).