Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Call+ és Message+ Alkalmazások szolgáltatási feltételei

1. A Message+ és a Call+ Alkalmazások használatának elfogadása:
A Message+ és Call+  Alkalmazásokat (továbbiakban: “Alkalmazások”) a Vodafone Sales and Services Ltd biztosítja, székhelye Angliában és Walesben: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, cégjegyzékszám: 06844137, bejegyzett ÁFA-azonosítószám: GB 569 95 32 77.
AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET. Amennyiben úgy dönt, hogy a feltételek bármelyikét nem fogadja el, nem használhatja a Message+ és Call+ Alkalmazásokat.

Kérjük vegye figyelembe, hogy android telefonokon a Call+ segítségével segélyhívást két gombnyomással lehet csak indítani, (1) tárcsáznia kell a segélyszámot és megnyomni a hívásindító gombot, amely az eredeti tárcsázófelületre irányít majd, ahol (2) a hívás gombot újra meg kell majd nyomnia.  Vagy a Call+ felületén az “Emergency Call”-ra nyomva, az eredeti tárcsázófelületre kerül, ahol meg kell adnia a segélyhívó számot.

A Alkalmazásokon belül harmadik fél alkalmazásai (“harmadik feles alkalmazások”) érhetőek el, amelyek lehetővé teszik az alkalmazásban jelenleg is meglévő funkciók gazdagítását. Mivel a harmadikfeles alkalmazásokat nem a Vodafone fejlesztette, győződjön meg róla, hogy elolvasta a harmadik feles alkalmazás Általános Szerződési Feltételeit annak érdekében, hogy tisztába legyen a harmadik feles alkalmazás működésével és azzal, hogy a harmadik feles alkalmazás hogyan kezeli az ön adatait . Jelen szolgáltatási feltételek elfogadásával ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vodafone nem tartozik semmilyen felelősséggel és kártérítéssel harmadik feles alkalmazások tulajdonságai, tartalma, vagy működése miatt.

2. A Message+ és Call+ Alkalmazások használata
Az Alkalmazások bővített hang és integrált üzenetküldő  alkalmazások, amelynek segítségével - amennyiben mind Ön, mind ismerősei rendelkeznek bővített kommunikációs alkalmazással (Rich Communication Services, RCS)  és mindketten engedélyezik az adatforgalmat, akkor:

a)      a Vodafone által nyújtott hívás élményét további funkciókkal bővítheti, mint például fájlok küldésével és fogadásával ( pl.képek, videók, hangok, vCardok és helymeghatározási adatok (a “tartalom”)) hívás közben, vagy bizonyos tartalmak, mint pl.tartózkodási hely hívás előtti vagy utáni megosztásával,

b)      tartalommal küldött üzenetek küldésével és fogadásával (“Instant Messaging”/”Azonnali Üzenetküldés”).

Az alkalmazások használatához  Önnek és az Ön kapcsolatainak rendelkeznie kell RCS-kompatibilis alkalmazással, mely támogatja a bővített hívás funkciókat továbbá mindkettőjüknél szükséges az adatforgalom engedélyezése. Amennyiben Ön és/vagy címzettje nem rendelkezik RCS-kompatibilis alkalmazással és/vagy nem engedélyezett az adatforgalom  illetve ha az üzenet/tartalom kézbesítése bármely egyéb okból nem lehetséges az interneten, üzeneteinek és fájljainak küldése szokásos SMS és MMS segítségével történik a szolgáltatói díjszabás alapján (kivéve az iOS esetében, amikor az üzenet kézbesítése csak abban az esetben lehetséges, ha mind Ön, mind a címzett rendelkezik RCS-sel, és aktív adatkapcsolatban vannak).

Ön felel a saját üzeneteiért, a küldött fájlokért, és bármely tartalomért, amelyet megoszt, ezért gondoskodjon róla, hogy azok megfeleljenek minden alkalmazandó  jogszabálynak. Különösen gondoskodjon arról, hogy üzenetei és tartalmai ne legyenek bántók vagy sértők, és hogy az ismerőseinek küldött tartalmak minden joga az Ön tulajdonában legyen. Ne osszon meg zene- vagy videófájlokat abban az esetben, ha nem rendelkezik az ehhez szükséges jogosultsággal. A zenék vagy videók annak szerzői jogai jogosultjának engedélye nélkül történő megosztása jogszabályellenes.

Annak érdekében, hogy valamelyik alkalmazást használni tudja, mind a Call+ mind a Message+ alkalmazást telepítenie kell.

Az Alkalmazások használatához legalább 18 évesnek  kell lennie, vagy rendelkeznie kell a törvényes szülői vagy gondviselői jóváhagyással, és képesnek kell lennie a jelen feltételek elfogadására. Nem tartózkodhat olyan országban, amely az Európai Unió, Egyesült Királyság és/vagy Egyesült Államok embargójának hatálya alá esik, vagy az Európai Unió, Egyesült Királyság és/vagy Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg. Továbbá Ön nem szerepelhet az Európai Unió, Egyesült Királyság és/vagy Egyesült Államok kormánya által tiltott vagy korlátozott felek bármely listáján.

3. Jogok
A Vodafone nem kizárólagos jogot biztosít az Ön számára, hogy az Alkalmazásokat az Ön földrajzi területén kizárólag saját személyes és nem kereskedelmi használata céljából mobileszközén letöltse, telepítse és használja.
Mi, valamint licencadóink rendelkezünk az Alkalmazások összes tulajdonosi jogával. Önnek az Alkalmazásokhoz jelen feltételek szerinti használatán túl semmiféle joga nem keletkezik. Ön különösen tudomásul veszi és elfogadja a következőket: i) az Ön számára tilos az Alkalmazások kereskedelmi célból történő újraértékesítése, másolása vagy terjesztése, illetve az Alkalmazások bárminemű használata, amely nem felel meg a jelen szolgáltatási feltételeknek, ii) az Ön számára tilos az Alkalmazások bármely részének előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül bármilyen adathordozón történő duplikálása, átvitele, másolása vagy terjesztése, iii) az Ön számára nem engedélyezett az Alkalmazások bármely részének visszafejtése, megváltoztatása vagy módosítása és iv) Ön minden más tekintetben is eleget tesz a jelen szolgáltatási feltételekben foglaltaknak.
A jelen feltételekben foglaltak közül semmi sem korlátozza az Ön számára fogyasztóként elérhető törvényes jogokat. A törvényes jogaira vonatkozó további információkért lépjen kapcsolatba a helyi fogyasztóvédelmi szervezettel.


4. Az Ön információi

Az Alkalmazások üzemeltetése, a probléma esetén végzett hibaelhárítás, valamint a program optimalizálása és teljesítményének javítása érdekében az Ön információit a következő módokon használjuk fel:

• Gyűjtjük személyéhez nem kötött mobiltelefonszámát, email címét, továbbá csakis kifejezett hozzájárulásával nevét, telefonszámokat és email címeket az Ön névjegyzékéből kizárólag az Alkalmazások megfelelő működésének céljából (pl.: annak érdekében, hogy az értesítések feladója a névjegyzékben tárolt névvel jelenjen meg)  
• Bizonyos az Ön személyével kapcsolatba nem hozható információkat a telefonjáról és az Alkalmazások használatáról is gyűjtünk (például nyelvre, eszközre és használatra vonatkozó statisztikák).
• Az Alkalmazások úgy vannak tervezve, hogy működjenek a helyi mobiloperátor által nyújtott szolgáltatásokkal, a Vodafone Global hálózat részeként. Így Bizonyos személyéhez nem kötött információkat megosztunk az Ön Vodafone-szolgáltatójával, annak érdekében, hogy az Alkalmazások működjenek és Önt információkkal tudjuk ellátni újításokról,.
• Amikor az Alkalmazásokat használják, azok megjelenítik Önt és a többi felhasználó aktuális állapotát, mivel Ön „kapcsolódva” állapottal jelenik meg az üzenetküldő alkalmazásban. Ezen felül az eszköztől függően szintén látható lesz, hogy mikor használta utoljára az Alkalmazásokat, mivel megjelenik az utolsó hozzáférés dátuma és időpontja. Az utolsó aktivitás funkcióját kikapcsolhatja, ha belép a „Beállítások” lehetőségbe és megszünteti az „Utoljára aktív” beállítás kijelölését.
Ha a biztonságát megsértik, vagy mobiltelefonját illetéktelen felek használják, Ön azonnal köteles bennünket értesíteni a 9. pont Ügyfélszolgálat alatt megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Nem vállalunk felelősséget a fiókja bárminemű illetéktelen felhasználásából eredő károkért, továbbá Ön felelős lehet az ilyen illetéktelen használatból eredően számunkra vagy mások számára okozott károkért.


Adatvédelmi irányelvek (http://www.vodafone.com/cmplusprivacy-hu)

5. Költségek
Az Alkalmazásokat ingyenesen biztosítjuk, telepítésükért nem számítunk fel díjat. Amennyiben nem Wi-fi kapcsolatot használ, az alkalmazások letöltése során felhasznált adatmennyiség, a letöltött Alkalmazások használata, valamint az interneten küldött és fogadott üzenetek és tartalmak (Azonnali Üzenetküldés) az Ön szolgáltatói díjszabása szerint díjkötelesek. Amennyiben az üzenet elküldése nem lehetséges az interneten (Azonnali Üzenetküldés), az üzenete SMS-ként kerül díjazásra a szolgáltatói díjszabás alapján. . A Call+-on keresztül bonyolított hanghívások az Ön szolgáltatói díjszabása szerint kerülnek elszámolásra.


6. Az Alkalmazások használatának megszüntetése vagy módosítása

Az Alkalmazások használatát Ön bármikor megszüntetheti. Az eszköz típusától függően az Alkalmazásokat el is távolíthatja vagy kikapcsolhatja az eszközén.
Az Alkalmazásokat bármikor és bármilyen okból azonnal felfüggeszthetjük, megszüntethetjük vagy módosíthatjuk, beleértve ha javítási vagy karbantartási munkák elvégzése miatt van rá szükség. Időről időre új funkciókat adhatunk az Alkalmazásokhoz, de semmiféle kötelezettséget nem vállalunk arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazások keretében bármilyen adott funkciót biztosítsunk. Az Alkalmazások szolgáltatását bármikor visszavonhatjuk, ebben az esetben , legalább 30 nappal előre értesíteni fogjuk.

7. Saját felelősségünk kizárása


Az Alkalmazásokat „a jelen formában”, kizárólag személyes használat céljából biztosítjuk. Az Alkalmazások nem minden funkciója működik minden mobileszközzel – a regisztrációt megelőzően ellenőriznie kell, hogy mobileszköze kompatibilis-e az Alkalmazásokkal. Nem vállalunk felelősséget semmiféle olyan veszteségért vagy kárért, amelyet mi vagy Ön nem láthattunk ésszerűen előre, amikor Ön elkezdte használni az Alkalmazásokat, illetve amelyre nem rendelkezünk befolyással. Szintén nem vállalunk felelősséget a következőkért:
a) bármely Ön által feltöltött, tárolt vagy megosztott tartalomból eredő veszteségért vagy kárét;
b) bármely más személy vagy szervezet által biztosított tartalomért vagy szolgáltatásért;
c) bármely veszteségért vagy kárért, amelyet Ön elkerülhetett vagy enyhíthetett volna azáltal, hogy körültekintően jár el vagy ésszerű lépéseket tesz; vagy
d) az Ön tulajdonában lévő tartalom vagy egyéb adatok bármely olyan elvesztéséért vagy sérüléséért, amelyet nem mi okoztunk, vagy amely kívül esik az ésszerű befolyásunkon.

8. Általános feltételek
Lehetséges, hogy más személy számára lehetővé tesszük, hogy a jelen feltételekben megfogalmazott bármely kötelezettségünknek a nevünkben eleget tegyen. Ön elfogadja, hogy a jelen feltételekben megfogalmazott jogainkat és kötelezettségeinket másik Vodafone-vállalat számára átruházhatjuk. Ha jogainkat és kötelezettségeinket bármely harmadik félre ruházzuk, erről értesíteni fogjuk. Amennyiben a jelen feltételek bármelyike bírósági vagy egyéb hivatalos úton nem érvényesíthető, töröljük a jelen feltételekből, és ez a fennmaradó feltételekre semmiféle hatással nem lesz. Az Önnek küldött értesítés formája lehet e-mail, szöveges üzenet (SMS), postai levél vagy a webhelyen közzétett hirdetmény. Jelen feltételeket bármikor módosíthatjuk a módosított feltételek www.vodafone.com/messageplus webhelyen történő közzétételével.
Jelen feltételek és az Alkalmazások tekintetében az irányadó jog Anglia és Wales joga. Az esetleges vitás kérdések Anglia és Wales bíróságainak illetékességi körébe tartoznak, figyelembe véve az esetlegesen alkalmazandó jogszabályokat, amelyek Önre mint fogyasztóra vonatkozóan más alkalmazandó jogot illetve illetékességet határoznak meg.


9. Ügyfélszolgálat

Bízunk benne, hogy örömmel használja az alkalmazásokat.
Ha bármiféle problémája van, az alkalmazásokon keresztül közvetlenül kapcsolatba léphet velünk, ha a „Visszajelzés küldése” gombra kattint, majd a „Probléma jelentése” lehetőséget választja. Ha nem tud hozzáférni a valamelyik alkalmazáshoz, a www.vodafone.com/messageplus webhely „Visszajelzések” részében is kapcsolatba léphet velünk.
Látogasson el a www.vodafone.com/messageplus GYIK részére, ha további információkat szeretne arról, hogyan támogatjuk az alkalmazásokat az eszközén.

Amennyiben a jelen Felhasználási Szerződéssel kapcsolatos további információról kíván tájékozódni, azt a Vodafone hálózatából belföldön díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálati telefonszámon és az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com e-mail címen teheti meg. A Vodafone Nagyvállalati Előfizetői a Vodafone hálózatából belföldön díjmentesen hívható 1788-as ügyfélszolgálati hívószámon, illetve a corporate.hu@vodafone.com e-mail címen kérhetnek további tájékoztatást.

Formularbeginn

Search

Formularende